Pravilnik fitnesa

PRAVILNIK FITNES CENTRA PRIMAFIT

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke fitnesa!
Da bi se v našem fitnes centru vsi skupaj dobro počutili in ohranjali pozitivno vzdušje vas prosimo, da upoštevate pravilnik fitnes centra.

VSTOP V FITNES CENTER

V garderobe in vadbeni prostor je dovoljen vstop samo vadečim z veljavno fitnes karto. Brez karte je dovoljen vstop le v spremstvu zaposlenega v fitnes centru.

VADBA – ČISTA OBUTEV IN PRIMERNA OPREMA TER SKRB ZA OSEBNO HIGIENO

Vstop in vadba v vadbenem prostoru sta dovoljena samo v čisti športni opremi, ki ne pušča sledi. Vadeče prosimo, da uporabljajo čisto športno opremo in skrbijo za svojo osebno higieno, po potrebi tudi z uporabo tuša pred vadbo.
Vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vadbenem prostoru in garderobi.

OBVEZNA UPORABA BRISAČE NA TRENAŽERJIH

Pri vadbi na trenažerjih in klopeh obvezno uporabljajte brisačo. Da bi ohranili največjo raven higiene je pri vadbi na trenažerjih in klopeh obvezna uporaba brisače. V primeru, da ste le-to pozabili, se oglasite na recepciji, kjer Vam nudimo enkraten najem brisače.

VADBENI BONTON PRIMERNEGA OBNAŠANJA MED VADBO

Vadeči naj s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih, ki vadijo. Po uporabi čim prej sprostite klop ali trenažer in tako omogočite nemoteno vadbo drugim obiskovalcem. Po končani vadbi se ne zadržujte na trenažerjih.
Po uporabi fitnes naprave naj vsak vadeči le to počisti za seboj.

RAVNANJE Z UTEŽMI, POSPRAVLJANJE UTEŽI IN OSTALE OPREME

Metanje uteži na tla ni dovoljeno. Odlaganje uteži na klopi ali sedeže trenažerjev ni dovoljeno. Uteži in opremo po uporabi odložimo na za to predvidena mesta. Dolžnost vsakega vadečega je, da uteži in opremo po vadbi pospravi za seboj.
Svetujemo, da pred začetkom uporabe vadbenih naprav dobro preverite, ali je zaponka na utežeh pravilno nameščena, da ne bi prišlo do zdrsa uteži in s tem do poškodb.

UPOŠTEVANJE DELOVNEGA ČASA

Naprošamo Vas, da upoštevate delovni čas. Zaključite s treningom najkasneje 10 minut pred koncem delovnega časa, da se lahko še nemoteno stuširate in preoblečete.

UPORABA SANITARIJ IN TUŠEV

Naprošamo Vas, da toaletne prostore in tuše po njihovi uporabi pustite v čistem stanju, saj bo le tako možna neomejena uporaba tudi ostalim članom. Vedite, da si vsak član želi uporabo brezhibno čistih toaletnih prostorov.

VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE IN MOREBITNE POŠKODBE

Vadeči je dolžan obvestiti osebje fitnesa o svojem zdravstvenem stanju in iz tega izhajajočih omejitvah pri vadbi.
Fitnes in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami ter možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev.

VAŠE POČUTJE

Vadba poteka na lastno odgovornost.
Pred vsako vadbo dobro ogrejte mišice, med samo vadbo pa ne delajte predolgih odmorov, da ne pride do ohlajanja organizma.
Če med vadbo občutite slabost ali neprijetno počutje, TAKOJ prekinite vajo in se posvetujte s trenerjem.

VARNOST OSEBNIH PREDMETOV

Fitnes oz. njegovi zaposleni ne odgovarjajo za varnost osebnih predmetov. Oblačila in osebne predmete shranjujte v garderobah oz. v zato namenjenih omaricah.

V VADBENEM PROSTORU NI DOVOLJENA UPORABA TELEFONOV ZA POGOVORE

Telefona ne uporabljajte za glasne pogovore ali prejemanje klicev, ki bi lahko motili so vadeče. V kolikor preko njega poslušate glasbo ali ga uporabljate za slikanje, počnite to nemoteče za ostale vadeče.

STAROSTNA OMEJITEV OBISKOVALCEV FITNESA

Osebam mlajšim od 14 let ni dovoljeno zadrževanje v fitnesu, razen v spremstvu polnoletne osebe in pod pogojem, da le ta ne ovira ali moti vadečih v fitnesu.
Osebe med 14 in 18 letom lahko vadijo v fitnesu le pod pogojem, da starši izpolnijo in podpišejo vpisni list osebno na recepciji.

ODGOVORNOST FITNES CENTRA

Pridružujemo si pravico do spremembe pravilnika, ki je javno obešen v prostorih fitnesa.
Osebje fitnesa si pridružuje pravico prepovedi vadbe obiskovalcem, ki ne upoštevajo tega pravilnika.
Knjiga pohval in pritožb se nahaja na recepciji.